آخرین دوره ها  ورود کاربران

Captcha image
Show another codeنمایش کد دیگر

اخبار مرکز آموزش مداوم

اختلال مربوط به درگاه پرداخت اینترنتی سایت در خصوص پرداخت دوره ها حل شد(1398/12/14)...

دستورالعمل استفاده از برنامه های غیرحضوری...

آدرس سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه...

دوره های آموزش مداوام