رفع مشکل درگاه پرداخت


به اطلاع کلیه داشن پذیران گرامی می رساند که اشکال مربوط به درگاه پرداخت سایت مرتفع گردید و دانش پذیران گرامی می توانند نسبت به پرداخت دوره ها و ثبت نام در سایت اقدام فذمایند